Історія організації

Благодійна організація "Чернігівський жіночий правозахисний центр" була створена в 1999 році. Зареєстрована 29 грудня 1999 року Управлінням юстиції в Чернігівській області. Обласна організація.

Метою організації є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства. Предметом її благодійної діяльності є сприяння задоволенню та захисту законних політичних, соціальних, економічних, особистих та інших прав та свобод громадян. 

Основні види діяльності організації:
надання юридичної допомоги у захисті конституційних прав та свобод найбільш вразливих верств населення;
сприяння реформуванню пенітенціарної системи.

В організації працюють жінки та чоловіки різного віку, різних професій, в основному, з вищою освітою. Серед них юристи, педагоги, психологи, економісти та інші. Організація має високий творчий та виконавчий потенціал. На постійній основі працюють 6 працівників. Маємо офіс за адресою: м.Чернігів, вул.Толстого,120. Із обладнання маємо факс, 4 комп’ютери, ксерокс, фотоапарат. Декілька членів організації пройшли освітні курси у різних міжнародних школах в Україні та Польщі. Маємо доступ до Інтернету. Приймаємо участь у роботі круглих столів, семінарах, форумах, інших заходах як місцевого, так і всеукраїнського значення. 

Основні цільові групи, з якими ми працюємо: бездомні; особи, які перебувають в установах закритого типу; неповнолітні групи ризику; особи, звільнені з місць позбавлення волі; жінки, які зазнали насильства в сім’ї, малозабезпечені громадяни.

Організація має досить широке представництво в дорадчих органах місцевої, обласної та республіканської влади. Члени нашої організації входять до складу Чернігівської міської спостережної комісії, Чернігівської обласної спостережної комісії, Громадської Ради при Управлінні Державного департаменту України з питань виконання покарань в Чернігівськіій області.

З 2000 року співпрацюємо з установами виконання покарань Чернігівської області.

Директор організації - Лепеха А.Г. У 1999 році пройшла курс навчання в Українській літній школі з прав людини у Варшаві. Вона також брала участь у Семінарі по моніторингу прав людини, який також проходив у Варшаві з 12 по 19 грудня 1999 року. З 12 по 17 листопада 2001 року приймала участь в семінарі “Стратегія і техніки навчання правам людини”, який проводився Хельсінським Фондом з прав людини в Херсоні.

Член правління Бадира В.А. – кандидат юридичних наук, член Пенітенціарного Товариства України, член міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення при Чернігівській облдержадміністрації. В 2003 році пройшла курс навчання в Міжнародній школі з прав людини у Варшаві.

Члени нашої організації, займаючись багато років правозахисною діяльністю, прийшли до висновку, що без роботи по вдосконаленню законодавства в питаннях дотримання прав та законних інтересів тих категорій громадян, з якими ми працюємо, неможливо впливати на покращення ситуації щодо захисту прав людини в Україні. Саме тому у нас створена аналітична група юристів, експертів в галузі кримінальних, кримінально-виконавчих відносин, які працюють над внесенням змін до нормативно-правових актів Державного департаменту України з питань виконання покарань (з листопада 2010 року – Державна пенітенціарна служба України), Кримінально-виконавчого кодексу України.

Завдяки напрацюванням юристів, експертів, активній позиції, яку займають члени нашої організації, були внесені зміни до ряду наказів Державного департаменту України з питань виконання покарань, а деякі, положення яких в тій чи іншій мірі призводили до порушення прав і законних інтересів засуджених, - скасовані. Наприклад, були внесені зміни до №275, №140, №13 наказів Державного департаменту України з питань виконання покарань. А наказ №167- „Про затвердження положення про підрозділ спеціального призначення», - знятий з реєстрації. 

На протязі 2008-2009 років ми підготували та узагальнили матеріали про невідповідність деяких наказів Державного департаменту України з питань виконання покарань Конституції України, міжнародним стандартам. Аналітичні матеріали були направлені до Верховної Ради України, Генеральної прокуратури України, у Міністерство юстиції, Державний департамент України з питань виконання покарань. Кінцевим результатом стало внесення змін до Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо забезпечення прав засуджених осіб в установах виконання покарань», яким зняті незаконні правообмеження для осіб, які утримуються у виправних центрах. Було заборонено створення у виправних колоніях, де утримуються жінки, дільниць посиленого контролю, розширені права осіб, які утримуються на дільницях соціальної реабілітації, зняті обмеження на отримання посилок, передач та бандеролей, дозволено жінкам, які мають дітей, проживати спільно з ними.

Міністерство юстиції України висловило вдячність нашій організації за активну діяльність в сфері гуманізації виконання покарань та наданні пропозицій щодо змін і доповнень до кримінально-виконавчого законодавства.

Співпрацюємо з такими експертами, як Денисова Т.А.- к.ю.н., директор Інтитуту права ім.В.Сташиса Класичного приват ного університету; Чебоненко С.Г. – к.п.н., начальник циклу педагогіки та психології Чернігівського юридичного коледжу Державного департаменту України з питань виконання покарань; Яковець І.С. – к.ю.н., провідний науковий співробітник сектору дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства Інституту вивчення проблем злочинності. Організації, в яких вони працюють, є нашими партнерами у виконанні ряду проектів.

Нашими партнерами є також неурядові організації: Харківська правозахисна група, громадські організації «Донецький меморіал» та „Демократичний вибір”, Чернігівський міський благодійний фонд „Милосердя і доброта”.

Членами організації підготовлена та видана монографія з питань дослідження правового статусу засуджених жінок, члени організації є співавторами вузівського підручника «Кримінально-виконавче право», навчальних посібників для студентів та слухачів юридичних вузів, де вивчається кримінально-виконавче право, інформаційних довідників з прав людини, методичних розробок по проведенню тренінгів з питань захисту прав і законних інтересів засуджених, видано більше 10 буклетів, брошур, які стосуються питань захисту прав вразливих груп населення, ряд публікацій в юридичних журналах.

Маємо значний досвід реалізації проектів. Організацією реалізовано біля 20 проектів. Ми співпрацюємо з Міжнародним Фондом «Відродження», Посольством США в Україні, Швейцарським бюро співробітництва в Україні, PRI та іншими.


 
Сайт працює за підтримки фундації "Інститут Відкритого Спупільства"