Чернігівський жіночий правозахисний центр » Видання » Звіт про результати діяльності спостережної комісії виконавчого комітету Чернігівської міської ради у 2011 році

Звіт про результати діяльності спостережної комісії виконавчого комітету Чернігівської міської ради у 2011 році

Автор: lepeha_alla от 6-02-2012, 20:18
 (голосів: 1)

Спостережна комісія виконавчого комітету Чернігівської міської ради створена рішенням виконкому Чернігівської міської ради від 20 липня 2010 року № 161 «Про створення спостережної комісії при виконавчому комітеті Чернігівської міської ради». Це вже третій склад спостережної комісії. Вона складається із 17 осіб, 6 – представники громадських організацій міста, 11 – представники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади.
 В своїй діяльності спостережна комісія керується Конституцією України, Кримінально-виконавчим кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування», «Про місцеві державні адміністрації», «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», іншими нормативно-правовими актами.

У зв’язку із внесенням змін до Кримінально-виконавчого кодексу України , починаючи з 16 лютого 2010 року, «голова, заступник голови та члени спостережної комісії, які здійснюють організацію громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів засуджених під час виконання кримінальних покарань», мають право без спеціального дозволу відвідувати установи виконання покарань для здійснення контролю. У кожного члена спостережної комісії виконавчого комітету Чернігівської міської ради є спеціальне посвідчення, за яким вони можуть відвідувати установи виконання покарань, які знаходяться на території міста Чернігова, без спеціального дозволу.

Вся діяльність спостережної комісії виконавчого комітету Чернігівської міської ради будується, виходячи із основних завдань, які покладені на спостережні комісії:

- організація та здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених та осіб, звільнених від відбування покарання;

- сприяння органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених осіб та створенні належних умов для їх тримання, залучення до цієї діяльності громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян;

- організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом невідбутої частини покарання;

- надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.

Робота спостережної комісії у 2011 році проводилася відповідно до плану роботи на рік.

Організаційною формою роботи спостережної комісії були засідання, які проводилися один раз на місяць. Рішення приймалися колегіально, відкритим голосуванням.

Так, у 2011 році було проведено 12 засідань, з яких 10 – на території установ виконання покарань, які знаходяться на території міста Чернігова, а саме: 9 в Чернігівській виправній колонії № 44, 1 - в Чернігівському відділі кримінально – виконавчої інспекції, решта в приміщенні Чернігівської міської ради. Середня присутність членів на засіданні комісії складає 13 чоловік.

На засіданнях спостережної комісії виконавчого комітету Чернігівської міської ради у 2011 році розглянуто 130 справ та прийняті такі рішення:

- про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання (згідно з статтею 81 Кримінального кодексу України) - 51 особі;

- щодо заміни невідбутої частини покарання більш м’яким (згідно з статтею 82 Кримінального кодексу України) – 28 особам;

- щодо переведення до дільниці соціальної реабілітації – 12 особам

- щодо звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3-х років (згідно з статтею 83 Кримінального кодексу України) – 3 особам.

- по амністії - 32.

- не погоджено – 4особам.

Крім того, на засіданнях спостережної комісії виконавчого комітету Чернігівської міської ради у 2011 році були розглянути наступні питання:

- Про стан матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення засуджених, залишених у Чернігівському слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування.

- Про реалізацію права засуджених до позбавлення волі на загальноосвітнє та професійно-технічне навчання осіб, які відбувають міру покарання у Чернігівській виправній колонії №44.

- Про хід виконання рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 15.12.2008 року № 339 «Про затвердження переліку видів робіт та об’єктів, на яких можуть відбувати покарання особи, засуджені до громадських робіт».

- Про дотримання адміністрацією Чернігівської виправної колонії № 44 законодавства України про працю при залученні засуджених до суспільно-корисної праці

- Про дотримання адміністрацією Чернігівської виправної колонії № 44 законодавства при поміщенні засуджених у дисциплінарний ізолятор, приміщення камерного типу, забезпечення відповідних умов тримання в дисциплінарному ізоляторі, приміщенні камерного типу та законності підстав застосування заходів фізичного впливу і спеціальних заходів

- Аналіз стану паспортизації осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі у Чернігівській виправний колонії № 44

- Про дотримання права засуджених у Чернігівській виправний колонії № 44 на належне медико-санітарне забезпечення.

Члени спостережної комісії виконавчого комітету Чернігівської міської ради в 2011 році підготували та направили 112 листів, запитів:

- до Міністерства юстиції України – 4;

- до прокуратури, суду - 18;

- до органів внутрішніх справ, ДДУПВП та установ виконання покарань – 48;

- до органів влади та місцевого самоврядування – 16;

- в інші організації – 26.

В 2011 році у Чернігівській виправній колонії №44 працювала «громадська приймальна». Члени спостережної комісії виконавчого комітету Чернігівської міської ради проводили особистий прийом засуджених, розглядали їх звернення, приймали за ними рішення, надавали правову допомогу та консультації.

Питання, з якими зверталися засуджені самі різні: це і прохання розшукати родичів, надати допомогу в отриманні паспорту, оформленні громадянства чи спадку, надання допомоги в підготовці позовних заяв до суду чи скарг до відповідних інстанцій та інше.

За 2011 рік було прийнято 237 засуджених.

В роботі громадської приймальні приймали активну участь юристи органів влади і місцевого самоврядування, Головного управління юстиції у Чернігівській області, юристи громадських та благодійних організацій.

Так, наприклад, тільки під час проведення місячника правових знань, який проводився у квітні 2011 року, Чернігівську виправну колонії №44 відвідали близько 20 спеціалістів. Серед них: Кебець І.А. – головний спеціаліст Головного управління юстиції в Чернігівській області, Аксьон В.В.- головний спеціаліст Чернігівського міського відділу РАЦС, Євтушенко Т.В. - головний та Черноус Ю.М. - провідний спеціаліст відділу Державної виконавчої служби, Неволько В.А. - головний спеціаліст відділу нотаріату Головного управління юстиції в Чернігівській області.

Вони відповіли на численні запитання засуджених жінок, які стосувалися змін в сімейно-шлюбних правовідносинах щодо розірвання шлюбу жінками, які відбувають міру покарання у виправних колоніях, щодо порядку спадкування за заповітом та законом, оформлення права на спадщину, порядку конфіскації майна та інші питання.

В рамках проведення місячника правових знань Чернігівську виправну колонії №44 також відвідали: Марчук І. П. - начальник Управління праці та соціального захисту населення Новозаводської районної у м. Чернігові ради, Діброва І. М. – заступник начальника Управління - начальник відділу з призначення пенсій Управління пенсійного фонду України в Новозаводському районі м. Чернігова. Вони поінформували присутніх про порядок отримання матеріальної допомоги матерями при народженні дітей, отримання матеріальної допомоги матерями, які народили дітей в місцях позбавлення волі, і до досягнення дитиною 3-річного віку звільнились.

До відома засуджених були доведені умови та порядок оформлення державної соціальної допомоги особам, які звільнились з місць позбавлення волі, досягли пенсійного віку, але не мають відповідного страхового стажу.

Засуджені жінки отримали відповіді на питання, які стосувалися порядку і умов оформлення пенсії після відбуття покарання, умов і порядку зарахування роботи в місцях позбавлення волі до загального трудового стажу.

Юрист благодійної організації «Чернігівський жіночий правозахисний центр» Кропива Г.М. та к.ю.н., доцент кафедри кримінального права Інституту права імені В.Сташиса Бадира В.А. поінформували засуджених жінок про порядок застосування умовно-дострокового звільнення, заміну покарання на більш м’яке та порядок звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3-х років.

Правова допомога жінкам, які відбувають покарання в Чернігівській виправній колонії, вкрай необхідна, бо вона сприяє формуванню у них правової культури, виробленню вміння користуватися правовим інструментарієм у практичній діяльності, забезпечить їм правову захищеність після звільнення. Поінформованість засуджених залишається критерієм формування юридично зрілої особи, що включає в себе переконаність у необхідності і соціальної корисності дотримання законів та інших нормативно-правових актів, уміння використовувати закони та інші підзаконні акти в захисті своїх прав та законних інтересів.

Позитивне ставлення та повага особи до права, знання змісту його норм і вміння їх дотримуватися, а також правомірна поведінка сприятиме поверненню їх до самостійного загально прийнятного суспільно-нормативного життя після звільнення.

26 червня 2011 року в Чернігівській виправній колонії №44 зусиллями членів благодійної організації „Чернігівський жіночий правозахисний центр” та Чернігівської міської спостережної комісії, співробітників колонії був підготовлений та проведений брейн - ринг „Конституції України – 15 років”. Захід був присвячений Дню Конституції України. У фінальній частині інтелектуальної гри прийняли участь три команди жінок, які утримуються в Чернігівській виправній колонії №44. Члени благодійної організації „Чернігівський жіночий правозахисний центр” підготували та вручили призи переможцям брейн – рингу. Присутніми на цьому заході були представники Управління Державної пенітенціарної служби України в Чернігівській області, Головного управління юстиції в Чернігівській області, Чернігівського міського центру для дітей сім’ї та молоді.
Багато зусиль спрямовується членами Чернігівської міської спостережної комісії для організації та проведення у виправних установах міста культурно-просвітньої роботи та надання допомоги адміністрації установ в покращенні умов утримання засуджених.

Кожний рік, в Новорічні свята, до Різдва Христового члени спостережної комісії готують та вручають подарунки дітям, які утримуються у дитячому будинку при Чернігівській жіночій колонії, організовують концертні програми для засуджених. Як правило, неповнолітні, які утримуються у Чернігівському слідчому ізоляторі, до дня Святого Миколая, на новорічні свята і до Великодня також отримують подарунки. В таких заходах майже завжди приймають участь священики місцевої єпархії.
Стало традицією проводити благодійні акції до Міжнародного жіночого дня 8 Березня, до Дня утворення Державного департаменту України з питань виконання покарань, до Міжнародного дня захисту дітей. Так, до 8 Березня на зібрані благодійні кошти для засуджених Чернігівської виправної колонії №44 були закуплені телевізори «LG Elеctronics» і «PHILIPS», а для співробітників – три радіостанції «MOTOROLA».

5 березня 2011 року, для засуджених жінок Чернігівської виправної колонії №44, було підготовлено та організовано концерт. Перед засудженими виступили танцюристи клубу спортивного танцю «АЕЛІТА» - Кравченко А. та Малець Є., члени команди КВН „7*Я” Міляєв С. та Широкий А., співаки Макашов С.Ю. та Мацак Є.Ю.
До 21 квітня 2011 року - Дня утворення Державного департаменту України з питань виконання покарань (з 09 грудня 2010 року реорганізованого в Державну пенітенціарну службу України), керівництву Чернігівської виправної колонії №44 подарували комп’ютерну техніку, керівництву Чернігівського слідчого ізолятора – телевізор. Для працівників Чернігівської виправної колонії №44 було організовано і проведено концерт за участі рок-групи «Е-95» (керівник Олена Іванова) та молодіжного театру «Аномалія» (керівник Євген Жоров).

Кожного року до першого червня для дітей, які утримуються в дитячому будинку при жіночій колонії, готуються та передаються подарунки: фрукти, кондитерські вироби, засоби гігієни, іграшки та одяг.

3 червня 2011 року для засуджених Чернігівської виправної колонії №44 відбувся концерт, участь в якому прийняли співаки Сергій Макашов та Тетяна Щербина, танцюристи клубу спортивного танцю «Ніка» - Дарія та Ілля Бронські, артисти спортивно-циркової студії «Тріумф».

При підтримці членів спостережної комісії виконавчого комітету Чернігівської міської ради у дворі дитячого будинку виправної колонії обладнаний дитячий майданчик.
Члени спостережної комісії виконавчого комітету Чернігівської міської ради кожний рік 24 серпня приймають участь у підготовці та проведенні спартакіади, а переможців нагороджують призами.

Згідно статті 125 Кримінально-виконавчого кодексу України «Загальноосвітнє і професійно-технічне навчання засуджених до позбавлення волі» у колоніях, відповідно до законів України «Про освіту» і «Про загальну середню освіту», засуджені можуть безоплатно здобути повну загальну середню освіту.
В середній школі Чернігівської виправної колонії №44 навчається 190 жінок. В 2011 році закінчили навчання - 23.

Члени спостережної комісії виконавчого комітету Чернігівської міської ради до свята останнього дзвоника підготували та вручили засудженим жінкам, які закінчили школу, подарунки.

Одним із напрямків в роботі спостережної комісії є надання допомоги особам, які відбували покарання у виді позбавлення волі та звільнились з місць позбавлення волі. Їм регулярно надаються різні послуги – інформаційного характеру, соціально-економічні, соціально-педагогічні, психологічні, юридичні.
Благодійна організація «Чернігівський жіночий правозахисний центр», три члени якої входять до складу Чернігівської міської спостережної комісії, надають цим особам безкоштовну допомогу у вигляді одягу та взуття, харчування, допомагають зібрати пакет відповідних документів на отримання паспорту, відновлення інших документів.

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися чи ввійти на сайт під своїм ім’ям.

Коментарі:

Залишити коментар
 
Сайт працює за підтримки фундації "Інститут Відкритого Спупільства"